Regelingen & procedures mbo

Om alles binnen ons ROC goed te laten verlopen, is een aantal zaken vastgelegd in regelingen en procedures. De belangrijkste zetten we hierna voor je op een rijtje:

Een tip of klacht? Een ‘gratis advies’ is altijd welkom!

Je zit op school en volgt je lessen – hopelijk – met plezier. Toch kan het gebeuren dat je iets ziet of merkt dat anders of beter kan. Zit jij op een van de mbo-colleges van ROC West-Brabant en heb je een verbetertip voor ons? Laat het dan weten op je eigen college. Je kunt het bespreken met een van je docenten, je mentor of studieloopbaanbegeleider.
Misschien vinden wel meer studenten op jouw college hetzelfde als jij; dan kun je samen een verbetertip aandragen. Als er op jullie college een studentenraad is, kun je het natuurlijk ook met hen bespreken.

Heb jij een klacht over je school of opleiding?

Het kan ook zijn – wat we niet hopen – dat er iets vervelends gebeurt met jou op school. We noemen dat 'Ongewenste omgangsvormen'; dat betekent dat iemand iets doet of juist niet doet waardoor jij je gekwetst of niet goed behandeld voelt. Denk hierbij aan pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Maar je kan ook een klacht hebben over iets anders op jouw school of opleiding.

Wat doe je dan?

Om te beginnen probeer je te praten met degene waar je een probleem mee hebt. Dat kan een docent zijn of iemand anders die op school werkt. Maar ook een medeleerling.
Wij snappen dat dat heel lastig kan zijn. Daarom staan hieronder welke stappen je nog meer kunt nemen om het probleem te helpen oplossen.

Dit zijn de stappen die je kunt nemen

  • praat met je mentor of studieloopbaanbegeleider (slb'er)
  • praat met iemand van het Zorgteam of de Studentenbegeleiding op jouw college
  • praat met de vertrouwenspersoon op jouw college
  • praat met de directeur op jouw school
Als je dit allemaal hebt gedaan en het probleem is nog steeds niet opgelost, dan kun je een officiële klacht indienen. Hoe en waar je dat kunt doen, lees je in dit document: Klachtenregeling voor leerlingen/studenten ROC West-Brabant en in de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen leerlingen/studenten.

Vraag eventueel je ouders, een vriend of een ouder iemand om je hierbij te helpen. In de regeling staat beschreven welke stappen je kunt zetten als je een klacht hebt. Verder wordt uitgelegd wie zich verder uitspreekt over een klacht en wat de vervolgstappen of maatregelen kunnen zijn.

Het klachtenformulier kun je hier digitaal invullen. Jouw klacht wordt nadat je op verzenden klikt, automatisch naar de klachtencommissie en naar jezelf gestuurd. Vul dus een geldig e-mailadres in en controleer, als je de bevestigingsmail niet hebt ontvangen, je spam-/ongewenste e-mailbox. Je kan voor vragen mailen naar klacht@rocwb.nl of per post contact zoeken.

Het postadres van de klachtencommissie is:
ROC West-Brabant
t.a.v. secretaris van de klachtencommissie, dhr. J. Fincken
Postbus 699
4870 AR ETTEN-LEUR

Op het mbo

Deelnemersstatuut versie 2015
Iedereen die op een school zit, moet zich houden aan een aantal regels. Die regels staan beschreven in het Deelnemersstatuut. Het Deelnemersstatuut kun je hierboven downloaden.

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2014/2015
Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2015/2016
Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2016-2017

Als je een mbo-opleiding wil gaan volgen, moet je een Onderwijsovereenkomst  Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben. De volledige tekst van de Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs kun je hierboven downloaden. Kijk bij de versie van het schooljaar waarin je je opleiding bent gestart.

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs
 | Practical Training Agreement
Als je een mbo-opleiding volgt en stage gaat lopen, moet je een Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben. De volledige tekst van de Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs kun je hierboven downloaden.

Reglement commissie van bezwaar verwijdering

Huishoudelijk reglement commissie van bezwaar verwijdering
Als je door of op last van de directeur wordt verwijderd van school, kun je daartegen een bezwaarschrift indienen. De Commissie van bezwaar verwijdering zal dit in behandeling nemen. De volledige tekst van het Reglement commissie van bezwaar verwijdering kun je hierboven downloaden. Aanvullend hierop kun je ook het Huishoudelijk regelement commissie van van bezwaar verwijdering hierboven downloaden.

Centraal Examenregelement
Als je een mbo-examen wilt afleggen aan het mbo-college van ROC West-Brabant waar jij je opleiding volgt, geldt een aantal regels. Deze regels staan beschreven in het Centraal Examenreglement. De volledige tekst van het Centraal Examenreglement kun je hieronder per jaar downloaden:
Het Centraal Examenreglement 2017-2018 geldt voor de deelnemers die starten op of na 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2018.
Het Centraal Examenreglement 2016-2017 geldt voor de deelnemers die starten op of na 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2017.
Het Centraal Examenreglement 2015-2016 geldt voor de deelnemers die starten op of na 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2016.
Het Centraal Examenreglement 2014-2015 geldt voor de deelnemers die starten op of na 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015.

Alleen examen doen voor een mbo-opleiding

Examenovereenkomst Beroepsonderwijs versie juli 2013
Als je alleen een mbo-examen wilt afleggen aan een school waar je niet staat ingeschreven voor een opleiding, moet je een Examenovereenkomst Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben. De volledige tekst van de Examenovereenkomst Beroepsonderwijs kun je hieronder downloaden.

Schoolkosten

Meer informatie over de schoolkosten zijn te vinden via de pagina schoolkosten.

Over bbl bedrijfsgroepen