Innovatie

ROC West-Brabant is al enkele jaren proactief om vernieuwing in en rondom het beroepsonderwijs te realiseren. Zo maken we het beroepsonderwijs aantrekkelijker voor studenten én docenten.

Innovatienetwerk

Dat doen we onder andere via het Innovatienetwerk.

Er zijn veel vernieuwende initiatieven binnen ons ROC. Om die toegankelijk te maken is er het Innovatienetwerk. Dat deelt en presenteert initiatieven, brengt nieuwe ideeën en ontwikkelingen samenbrengen en laat ze elkaar laten versterken. Het Innovatienetwerk spoort de innovatiemogelijkheden op in ons onderwijs, zodat docenten, studenten uitgedaagd worden voorop te lopen. Op www.hetinnovatienetwerk.nl vindt u daarvan een groot aantal voorbeelden.

 

Regionale innovatieprojecten

ROC West-Brabant participeert in een aantal projecten in het kader van de Strategische Agenda West-Brabant. Hierin wordt eensgezind en doelgericht samengewerkt om regionale economische ambities te realiseren.

In de onderstaande projecten voortkomende uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) werken de colleges van ROC West-Brabant samen met bedrijven en instellingen. Het doel van de samenwerking is de verbetering van de aansluiting van het mbo op de regionale arbeidsmarkt in een aantal sectoren en daarmee bijdragen aan de (economische) ontwikkeling van de regio West-Brabant.

Het gaat om de navolgende projecten: