Vmbo

De vmbo scholen bij West-Brabant

Je maakt het best kennis met onze vmbo scholen tijdens de open dagen. Of kijk eens op de verschillende websites:


Wat is vmbo?

Na de basisschool kun je naar het vmbo. Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. In het vmbo kun je kiezen uit 4 leerwegen:

  • basisberoepsgerichte leerweg, vaak ‘vmbo-basis’ genoemd
  • kaderberoepsgerichte leerweg, vaak ‘vmbo-kader’ genoemd
  • gemengde leerweg, vaak ‘vmbo-g’ genoemd
  • theoretische leerweg, vaak ‘vmbo-t genoemd of ‘vmbo-tl’

Het verschil tussen de leerwegen zit hem vooral in de hoeveelheid praktijkonderwijs die je krijgt: bij vmbo-basis krijg je de meeste praktijklessen. Bij vmbo-t krijg je meer theoretisch onderwijs en minder praktijklessen. Het vmbo bereidt je voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Een profiel kiezen

Binnen de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte of de gemengde leerweg, kies je een profiel. Dat profiel volg je in het 3e en 4e leerjaar van het vmbo. Voor alle vmbo scholen in Nederland zijn er 10 moderne, toekomstgerichte profielen waar je uit kunt kiezen. Zo bereid je je voor op jouw favoriete vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

De vmbo scholen van ROC West-Brabant bieden deze profielen aan:  

Onze vmbo scholen met een basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg

Profielen die je in het 3e en 4e leerjaar kunt kiezen

De Rotonde in Breda

Dienstverlening  en producten

Pomona in Bergen op Zoom

Zorg en welzijn Produceren, installeren en energie

Prinsentuin Andel

Groen

Prinsentuin Van Cooth in Breda

Zorg en welzijn Groen Dienstverlening  en producten

Prinsentuin Oudenbosch

Groen

Scala in Teteringen

Economie en ondernemen Media, vormgeving en ICT Dienstverlening  en producten

Steenspil in Halsteren

Zorg en welzijn Economie en ondernemen Produceren, installeren en energie Mobiliteit en transport Bouwen, wonen en interieur Groen Dienstverlening  en producten

Binnen ieder profiel kun je nog verder kiezen: een vast onderdeel van ieder profiel  is ‘loopbaanoriëntatie’ en ‘stage’. Zo ontdek je waar je sterke talenten liggen en wat jou wel of niet aanspreekt in een beroep of in een opleiding.

Dit filmpje legt het nog eens uit: 

Met ingang van het schooljaar 2016-2107 zijn er landelijke vernieuwingen doorgevoerd in het vmbo. Meer informatie kun je vinden op www.vernieuwingvmbo.nl

Aanmelden bij het vmbo
Heb je een school naar je keuze gevonden? Lees dan op de website van die betreffende school hoe je je het best kunt aanmelden. Iedere school heeft daar namelijk een eigen manier voor. 

Servicecentrum Studie & Beroep- helpt bij kiezen
Het Servicecentrum Studie & Beroep is er voor alle leerlingen en studenten die een opleiding bij ROC West-Brabant volgen of gaan volgen.